Uillinneacha sa Chlós

16.09.14: Chuaigh Rang 5 amach go dtí an clós súgartha.

An bhfeiceann tú uillinneacha, línte agus cruthanna sna pictiúir seo?

Bain úsáid as téarmaí mar: comhthreomhar, ingearach, uillinn dhíreach srl.

This entry was posted in Mata/Maths and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*